Kwaliteitsvolle woonregio

Een welvarende en bloeiende regio is een regio waar het voor iedereen goed is om te werken én te wonen. Een unieke woonkwaliteit zorgt in de eerste plaats voor een aantrekkingskracht bij jonge professionals, die de sociaaleconomische dynamiek van de regio sterk bepalen. Voor bedrijven en investeerders is de aanwezigheid van een groot plaatselijk arbeidspotentieel een belangrijk pluspunt.

Doelstellingen

Omdat heel wat bevoegdheden op het vlak van woonkwaliteit lokaal verankerd zijn, wil RESOC Brugge in dit Streekpact inzetten op samenwerking en visie rond woonbeleid tussen gemeenten en steden in de streek, waarin de volgende uitgangspunten centraal staan:

 • Inspelen op veranderende woonbehoefte naar kleinere woonvolumes, gedeeld wonen, aanpak zorgwonen,...
 • Aandacht voor sociale cohesie als verankering van de nieuwe ‘woondorpen’
 • Zuinig ruimtegebruik (principe Open en Stedelijk in Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) centraal plaatsen in praktijkoplossingen en in algemene visie op regionaal en lokaal woonbeleid zodat de rijkdom in woonkwaliteit behouden blijft.
 • Via deze regionale aanpak wil RESOC Brugge het woonbeleid in de steden en gemeenten in de regio voorzien van creatieve oplossingen voor veranderende woontendensen en betaalbaar wonen. Daarbij blijft de hoofddoelstelling om de intrinsieke unieke kwaliteit nog te versterken.

Troeven en analyse

De regio Brugge heeft een lokale intrinsieke woondiversiteit en -kwaliteit:

 • Centrumstad Brugge en marktstad Torhout bieden veel voorzieningen en een sterk uitgebouwde dienstverlening voor wie op zoek is naar stedelijke dynamiek.
 • Daarnaast omvat de regio randstedelijke gemeenten met kwaliteitsvolle woonkernen voor mensen die op het vlak van wonen eerder waarde hechten aan landelijkheid en rust en voor voorzieningen eerder regionaal ingesteld zijn.
 • De kustgemeenten hebben dan weer een stedelijk profiel met eveneens veel voorzieningen en een eigen woon- en winkeldynamiek, met tweede verblijven, gericht op hun eigenheid: de nabijheid van de zee.
 • Over het algemeen ervaren inwoners van deze streek weinig leefbaarheidsproblemen en wonen ze graag in deze streek.
 • Een van de unieke voordelen op vlak van woonkwaliteit is de groene omgeving in regio Brugge in al haar verschillen: het Houtland, de kust, de kasteelparken, een van de meest bosrijke streken van de provincie, de Zwinstreek... en de aanwezigheid van het talrijke culturele erfgoed.

De bevolking in regio Brugge is divers samengesteld met een mix van jong en oud. Die mix vertaalt zich ook in de ruimte van de regio:

 • De ‘groenere’ randgemeenten tellen meer jongeren tot 18 jaar in vergelijking met de kustgemeenten, Brugge en Torhout.
 • De kust kent meer ouderen dan gemiddeld in West-Vlaanderen.
 • De bevolking en het aantal huishoudens in de regio stijgen.

Prognoses waarschuwen echter voor belangrijke verschuivingen in dit regionale demografische beeld, als gevolg van de sterke vergrijzingsgolf en de vermaatschappelijking van verschillende welzijns- en zorgactoren in de regio Brugge:

 • In 2020 krijgen ook de ‘groenere’ gemeenten zoals Beernem, Jabbeke, Zedelgem te kampen met een vergrijzende bevolking en een dalende jonge beroepsactieve demografie.
 • De woningnood stijgt, tot 2020 zullen er 5.421 bijkomende woningen nodig zijn door het grotere aantal één- en tweepersoonsgezinnen. De vraag naar grote woningen zal drastisch dalen.
 • Er wordt sterker ingezet op meer zelfstandige woonalternatieven voor mensen die heden nog in een (semi-)residentiële context verblijven, oa. in de sector voor personen met een handicap, in de geestelijke gezondheidszorg.

Eén van de meest gestelde vragen is ongetwijfeld: is wonen in regio Brugge betaalbaar? Het antwoord is genuanceerd, betaalbaarheid van wonen blijkt veelal een probleem te zijn voor huurders op de private huurmarkt:

 • De gemiddelde woningprijzen in regio Brugge liggen iets hoger dan in de rest van West-Vlaanderen en kunnen vergeleken worden met de prijzen in de meer verstedelijkte gebieden van Vlaanderen.
 • Gemiddeld 70% van de inwoners in de streek is eigenaar, met uitzondering van Brugge, Blankenberge en Knokke-Heist met minder eigenaars, en Jabbeke met meer huiseigenaars.
 • Een eigenaar die afbetaalt, betaalt in Vlaanderen net iets meer af dan een huurder besteedt aan zijn huur, dit zijn de netto woonuitgaven. Daarbij moet gezegd dat woningen op de eigendomsmarkt algemeen groter en kwalitatief beter zijn.
 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge