Werken

Regio Brugge heeft ook in de toekomst heel wat kansen biedt voor mensen op zoek naar een job, voornamelijk voor technische profielen en hoogopgeleiden. Anderzijds zullen werkgevers stilaan merken dat de invulling van steeds meer functies langer op zich laat wachten, en dus steeds meer beroepen een knelpuntvacature worden. Voor kansengroepen op de arbeidsmarkt dienen zich hier dan ook opportuniteiten aan, waarbij werkgevers en werknemers uit kansengroepen sterker op elkaar aangewezen zullen zijn.

Werk op maat

Het Streekpact zet in op maatregelen die zuurstof geven aan de arbeidsmarkt, die het hoofd bieden aan de toenemende krapte en vooral kansen bieden voor iedereen. Daarom wil RESOC Brugge, binnen de krijtlijnen van het Vlaamse Pact 2020 en het VESOC-akkoord 2020, inzetten op een inclusief verhaal met verschillende facetten:

 • Aandacht schenken aan het duurzaam inzetten van élk talent op onze regionale arbeidsmarkt, in een gepaste job
 • Sterk inzetten op de integratie van loopbaandenken bij werknemers en werkgevers.

Doelstellingen

 • Valoriseer ieders talent op de arbeidsmarkt
 • Werk regionaal aan loopbaandenken
 • Investeer in een positief klimaat van de lokale arbeidsmarkt

Achtergrond en evolutie

Om de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt te kunnen schetsen, bekijken we eerst de situatie en evolutie van die arbeidsmarkt :

 • De potentiële beroepsbevolking is significant minder aangegroeid dan in andere regio’s in West-Vlaanderen (stijging met 0.1%tussen 2001-2010).
 • De werkloosheid daalde relatief het sterkst tussen 2001-2010 (-11,9 %) tegenover de andere West-Vlaamse regio’s, wat een flink stuk boven de gemiddelde afname is. Ook in 2011 zet deze trend door, weliswaar voorzichtiger, met een daling van 9% tegenover 2010.
 • De regio kent een hoge werkzaamheidsgraad van 71,3% in 2010, een kleine stijging over de laatste 10 jaar, voornamelijk vanuit vrouwelijke hoek.
 • Het aantal jobs per 100 inwoners in de regio steeg de voorbije jaren tot boven 75 in 2010, wat relatief hoog is.
 • Sinds 2001 al staan er in onze regio onvoldoende jongeren (15-24j) klaar om de uitstromers (55-64j) op te vangen (doorstroomcoëfficiënt).
 • De toenemende druk van inactieven (-20 en 65+) op de actieve beroepsbevolking in West-Vlaanderen loopt vijf jaar vóór op de stijgende afhankelijkheidsratio in Vlaanderen (afhankelijkheidsratio 93 in 2011).
 • De groep werkzoekende arbeidskrachten (niet-werkende werkzoekenden - NWWZ) in onze regio behoort steeds meer tot een kansengroep:

* 70% behoort tot ‘een’ kansengroep (ouderen, kortgeschoolden, PmAH, allochtonen, multiproblematiek)

* 50% in regio Brugge is kortgeschoold, dit is een kleiner percentage dan in andere regio’s en een dalende trend

De prognoses tot 2018 tonen ons in grote mate eenzelfde evolutie van toenemende krapte op de arbeidsmarkt:

 • We weten dat de beroepsbevolking in regio Brugge het sterkst én het snelst zal afnemen in de komende 20 jaar, in vergelijking met de rest van Vlaanderen.
 • De aangroei van het aantal 65+’ers in de regio zal de komende jaren de aangroei van het aantal jongeren sterk overtreffen, ook door de ‘dubbele vergrijzing’ in de kustgemeenten.
 • Vlaanderen mikt op een werkzaamheidsgraad van 75% in Pact 2020, de regio is dus al goed op weg, maar er is nog ruimte voor verbetering.
 • Werkzaamheid verhogen is één van de Vlaamse vooropgestelde groeipaden 50% 50+.
 • Verwacht wordt dat de kansengroepen blijvend de grootste groep van niet-werkende werkzoekenden zullen blijven.
 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge