downloadknop1


 

De samensmelting tot RESOC Noord-West-Vlaanderen zorgt ervoor dat het team de acties uit beide streekpacten opvolgt. Hieronder vindt u de kernpunten uit het Streekpact Oostende. 

Een ambitieus sociaaleconomisch toekomstplan vóór en dóór regio Oostende!

Het is een gedragen streekvisie bekrachtigd door de RESOC-partners en andere belanghebbenden in de regio, de aanzet om te werken aan de volgende centrale doelstellingen. Het is een bron van inspiratie voor de steden en gemeenten, sociale partners, organisaties en bedrijven die het beleid en de toekomst van deze dynamische regio samen realiseren.

‘Energieke Economie!’

De regio Oostende is dé draaischijf voor alles wat met hernieuwbare energie te maken heeft. Er is een kenniscluster ontstaan rond ‘blauwe’ (zee) en ‘groene’ (wind) energie. Daarom wordt de Oostendse regio ook wel de ‘Greenblue Energy Region’ genoemd.

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen dragen elk hun steentje bij in de expansie van deze beloftevolle economische sector.

‘Economie voor verschillende generaties!’

De verouderende bevolking brengt een toegenomen zorgvraag met zich mee. Hiervoor dienen nieuwe antwoorden ontwikkeld te worden, ook voor werkgelegenheid en de wijzigende vraag naar woningen.

‘Slimme en aantrekkelijke vrijetijdseconomie!’

De kust en het hinterland hebben talrijke troeven op het vlak van vrijetijdseconomie. Het is nodig om deze troeven nog beter uit te spelen.

‘Balans tussen hinterland en kust!’

Het hinterland en de kust kennen een andere dynamiek en een verschillend economisch weefsel. De stad Oostende heeft een groot gewicht binnen de regio en trekt veel aandacht naar zich toe. Een balans dient gegarandeerd te worden om ook de kleinere kustgemeenten en de hinterlandgemeenten te bedienen.

Er is een grote toekomst in de steeds belangrijker wordende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De ontwikkeling van deze samenwerkingsverbanden wordt ten volle gestimuleerd en ondersteund.
 

 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge