RESOC XL: Ruimte voor bedrijvigheid in Noord-West-Vlaanderen

Op 21 februari zette RESOC Noord-West-Vlaanderen zijn deuren voor een eerste RESOC XL wijd open. We werkten samen met Agentschap Ondernemen & Innoveren, POM West-Vlaanderen en WVI, een sterk programma uit rond de nood aan ruimte voor bedrijvigheid in Noord-West-Vlaanderen. Zo’n 120 deelnemers zakten af naar GreenBridge Oostende.

Ruimte voor bedrijvigheid creëren kan op vele manieren: door bestaande bedrijventerreinen opnieuw te ontwikkelen, door in te zetten op ‘ondernemen in de kern’ of door grond aan te snijden. RESOC Noord-West-Vlaanderen pleit ervoor om bedrijvigheid en ondernemen doordacht én kwalitatief in te plannen, met het principe van zuinig ruimtegebruik voorop. Een greep uit de inspiratie die de sprekers ons boden om bedrijven in Noord-West-Vlaanderen een plaats te geven:

 • Het Brugse arrondissement krijgt met een grotere behoefte te maken krijgt dan de Oostendse regio. De regio’s werken echter niet als communicerende vaten: bedrijven die geen ruimte vinden in de Brugse omgeving wijken niet uit naar de buurregio waar wat meer zuurstof is.
  - Tom Decock, POM West-Vlaanderen

 • We hoeven niet steeds te denken in termen van ‘horizontale’ hectares om de ruimte voor bedrijvigheid te tekenen. De verweving van functies en reconversie van gebouwen naar andere functies moeten we verder exploreren in de toekomst. Regelgeving moet hieraan ook aangepast worden om zuurstof te geven aan deze concepten. Inspirerende voorbeelden zijn: Ikea in Utrecht, Highbury Square in Londen, Markthal ‘Le Perron’ in Rotterdam.
  - Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck
   
 • Ruimtelijke ontwikkeling voor bedrijven moet uitgaan van de vraag: ‘wat verenigt bedrijven?’ Segmentering van bedrijvigheid op sectorale basis is achterhaald, ruimtelijke principes moeten zich meer stoelen op het denken in economische kettingen. Grote en kleine bedrijven zijn heel vaak erg complementair. Op vandaag moeten we ook onze studies naar behoefte aanpassen aan nieuwe inzichten en berekeningen. Een betonstop wil niet zeggen dat er niet meer zal gebouwd worden, maar dat er anders gebouwd gaat worden.
  - Peter Cabus, Ruimte Vlaanderen

 • Lokale besturen kunnen sturend optreden om de ruimtelijke ontwikkeling voor bedrijvigheid vorm te geven. Ze kunnen inzetten op verweving van ondernemerschap in hun kern door voor een concrete site het verweefbaarheidsprofiel uit te tekenen. Belangrijk is wel om eerst te meten en te kiezen welke sites best geschikt zijn zodat het lokaal bestuur een proactief beleid kan voeren. Ook hiervoor bestaan instrumenten uitgewerkt in het project Kameleon.
  - Bram Tack, Leiedal

 • Als ondernemers bouwden wij ons businessmodel op rond het geloof dat we maximaal moeten gebruiken wat we hebben. Daarom focussen wij als projectontwikkelaar op de herontwikkeling van onderbenutte sites via sanering, afbraak, renovatie en nieuwbouw. Wij kiezen ervoor om te werken met bestemde gronden eerder dan greenfields te gaan herbestemmen.  Dat is niet altijd de makkelijkste weg voor een projectontwikkelaar die uiteraard streeft naar een rendabele ontwikkeling. De overheid heeft nog een belangrijke weg te gaan om de reconversie van bestaande sites te stimuleren door regelgeving aan te passen zodat we hier creatiever mee kunnen omspringen. We moeten doordacht te werk gaan bij reconversie, niet elke site is immers geschikt voor die aanpak.
  - Frederik Baert, Futurn

 • De WVI treedt op als de deeltjesversneller in de samenwerking tussen private ondernemers en lokale besturen, door de noden en wensen van lokale besturen te vertalen en voor creatieve kruisbestuiving te zorgen. De aandacht voor reconversie en verweving vergroten is ook voor onze intercommunale een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.
  - Kris Declercq, WVI

We hopen dat onze deelnemers niet alleen naar huis zijn gegaan met nieuwe inzichten, maar ook in dialoog zijn gegaan met elkaar. Want vergeet niet: u bent allen actor in een breed gedragen streekbeleid. Zo werkt RESOC Noord-West-Vlaanderen mee aan een constructief klimaat met open en creatieve dialoog over de inplanting van bedrijvigheid in onze regio Noord-West-Vlaanderen. Bedankt aan allen die aanwezig was!

Benieuwd naar enkele sfeerbeelden van 21 februari? Klik hier.

De presentaties kan u hier terug vinden:

20170221_TomDecock_RuimteVoorBedrijvigheid  

20170221_VlaamsBouwmeester

 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge