Tijdens het RESOC XL van 13 december 2017 werd het woon-werkverkeer in Noord-West-Vlaanderen belicht. Met dit RESOC XL waren RESOC Noord-West-Vlaanderen en medeorganisator UNIZO West-Vlaanderen te gast in Bredene. Voorzitter van RESOC Noord-West-Vlaanderen Dirk De fauw lichtte bij de verwelkoming gevat toe waarom als thema resoluut gekozen werd voor verkeerscongestie. Het doel van het RESOC XL was om de kennis en het draagvlak omtrent duurzaam woon-werkverkeer verder te vergroten bij de lokale besturen en de socio-economische actoren. Frederik Serruys, directeur van UNIZO West-Vlaanderen, deelde tijdens de inleiding zijn visie omtrent de verkeersproblematiek vanuit het standpunt van de ondernemers. Keynotespreker Hajo Beeckman gaf aan dat het probleem van de verkeerscongestie groter is dan enkel woon-werkverkeer. Een derde van alle verkeer is namelijk recreatief verkeer. Om de knoop te ontwarren kunnen verschillende maatregelen genomen worden, waarbij het beleid en ons gedrag tot duurzame verandering moeten leiden. Na deze inhoudelijke toelichting gaf RESOC Noord-West-Vlaanderen het woord aan zeven concrete initiatieven uit de regio. Suzy Costers, directeur bij De Lijn West-Vlaanderen, gaf duiding bij de grootste uitdagingen die De Lijn in het kader van haar Mobiliteitsvisie 2020 aanpakt. Directeur van VDAB West-Vlaanderen Robert De Clercq haalde aan hoe mobiliteit in de brede zin van het woord noodzakelijk is voor werkzoekenden en hoe VDAB hierop tracht in te spelen. Hilde Stepman van APZI zorgde voor extra uitleg en cijfermateriaal omtrent de Havenbus. Jan Polley van Oostende Werkt gaf op zijn beurt duiding bij de manier waarop het Economisch Huis Oostende werkzoekenden aan de hand van een rijsimulator begeleidt op weg naar een rijbewijs B. Evert de Pauw, diensthoofd Mobiliteit en Weginfrastructuur bij de provincie West-Vlaanderen, deelde de ambitieuze toekomstplannen mee van de provincie inzake de fietssnelwegen. De voordelen van het fietsend woon-werkverkeer voor werknemers en werkgevers werden voorgesteld door Nicolas Cool, zaakvoerder bij Cool Electro Cycles. Manager bij Mobiel 21 Elke Bossaert gaf tijdens haar presentatie mee hoe technologie ingezet kan worden bij het toenemend woon-werkverkeer. Burgemeester van de gastgemeente Bredene Steve Vandenberghe sloot het RESOC XL af met een gepassioneerde uiteenzetting omtrent de verkeerscongestie: er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen in de juiste richting zijn gezet!

De sfeerbeelden van het RESOC XL vindt u hier.    

 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge