RESOC Noord-West-Vlaanderen nodigt u van harte uit voor ons vijfde RESOC XL: aan de slag met woon-werkverkeer in Noord-West-Vlaanderen. Deze thematische bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met UNIZO West-Vlaanderen.

Elk jaar worden de files op onze wegen langer. En met elk gebroken record barst het debat los over de aanpak van die files. Feit is dat de congestie in Vlaanderen erg specifieke oorzaken heeft. Enerzijds gaat het om aspecten waarop we pas geleidelijk grip kunnen krijgen, zoals de inrichting van onze economie, de versnipperde ruimte en de bijzondere structuur van ons wegennet. Anderzijds kunnen we bepaalde mechanismen via het beleid en ons gedrag ook op kortere tijd bijsturen. Denken we maar aan investeringen in openbaar vervoer en fietssnelwegen, e-bikes, fietsvergoedingen, mobiliteitsknooppunten als onderdeel van de modal shift, een aangenamere stedelijke omgeving via stadsvernieuwingsprojecten en het vermijden van auto’s in de stad, keuzes inzake fiscaliteit en de beperking van verplaatsingen door thuiswerk, carpooling, kilometerheffingen en rekeningrijden.

Via deze RESOC XL willen wij de kennis en het draagvlak vergroten omtrent duurzaam woon-werkverkeer bij de lokale besturen en de socio-economische actoren in Noord-West-Vlaanderen. De realisatie van die mobiele toekomst zal immers in sterke mate bepaald worden door samenwerking. Partnerschappen tussen overheden, ondernemingen, socio-economische actoren en kennisinstellingen zijn daarom een must.

Met de RESOC XL-sessies zet ons RESOC meer dan ooit in op waar het sinds jaar en dag sterk in is: het verbinden van streekbeleidsactoren als neutrale actor. En dat heel bewust buiten gesloten plenaire bijeenkomsten, omdat zoveel mensen mee het streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen maken. Steeds gaan we op verplaatsing naar locaties die een belangrijke rol spelen in het DNA van onze Noord-West-Vlaamse regio. Het vlot bereikbare Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys in Bredene is voor deze RESOC XL dus een meer dan logische keuze.

Programma

17.15 u. Ontvangst met broodjes
17.45 u. Verwelkoming
 
 • Dirk De fauw, voorzitter RESOC Noord-West-Vlaanderen
 • Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen
17.55 u. Woon-werkverkeer: hoe ontwarren we de knoop?
  Hajo Beeckman, VRT-verkeersanker
18.30 u.  Woon-werkverkeer in Noord-West-Vlaanderen
                
 • Suzy Costers, directeur De Lijn West-Vlaanderen: Mobiliteitsvisie 2020, impact op Noord-West-Vlaanderen
 • Evert de Pauw, diensthoofd Mobiliteit en Weginfrastructuur provincie West-Vlaanderen: fietssnelwegen in (Noord-)West-Vlaanderen
 • Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen: hoe mobiel is
  de werkzoekende in (Noord-)West-Vlaanderen? Hoe mobiel is VDAB in (Noord-)West-Vlaanderen?
 • Hilde Stepman, management assistant APZI: samen mobiel met de Havenbus
 • Jan Polley, jobmarketeer Oostende Werkt: Economisch Huis Oostende pakt mobiliteitsdrempels van werkzoekenden aan
 • Nicolas Cool, zaakvoerder Cool Electro Cycles: de voordelen van elektrische bedrijfsfietsen
 • Elke Bossaert, manager Mobiel 21: de mogelijkheden van
  technologie in functie van het toenemende woon-werkverkeer
19.45 u. Slot
                       Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene
19.50 u. Netwerkmoment

Praktisch

 • Datum: woensdag 13 december, onthaal vanaf 17.15 u., netwerkmoment vanaf 19.50 u.
 • Locatie: Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene
 • Dit RESOC XL is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Inschrijven

Inschrijven voor het RESOC XL is noodzakelijk en kan tot 11 december via deze link.

 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge