Ondernemen

Het economisch weefsel in de regio Brugge is gediversifieerd, met als grote troeven de aanwezigheid van een sterke haven, een cluster van multinationals, een netwerk van KMO’s en een belangrijke beleveniseconomie. Toch staan de ondernemingen, zowel uit de profit- als de non-profitsector voor grote uitdagingen. Hoe maken zij het verschil in een geglobaliseerde economie, die steeds sneller evolueert? Hoe investeren we regionaal in innovatie, duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, inclusieve economie? Hoe maken we van het economische verhaal van de regio een succes voor iedereen?

Evoluties met kansen

Om keuzes te kunnen maken voor acties die het regionaal economisch weefsel versterken, laten we ons voor het Streekpact 2013-2018 inspireren door een aantal evoluties die duidelijke kansen bieden voor de regio Brugge:

 • Er is een duidelijke transformatie gaande van de Europese economie naar een economie waar kennis en performantie het verschil zullen maken.
 • Deze evolutie stimuleert technologische innovatie en vernieuwing in alle sectoren.
 • Steeds meer aandacht gaat naar een evenwicht tussen concurrentie/productiviteit en duurzaamheid/levenskwaliteit. Als gevolg daarvan winnen de principes van duurzame consumptie en productie aan belang.
 • Onze economische toekomst zal gebaseerd moeten zijn op duurzame groei met focus op innovatieve en creatieve toegevoegde waarde.
 • Dit schept kansen en noodzaak voor een verhoogde arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en jongeren, kansengroepen...

Doelstellingen

Rekening houdend met deze tendensen, heeft de regio Brugge geen andere keuze dan in te zetten op innovatie en duurzame economie. Om hier geïntegreerd werk van te maken, zien we volgende doelstellingen:

 • Cultiveer een bruisende ondernemerscultuur
 • Zorg voor innovatieve én inspirerende ruimte voor ondernemers
 • Geef maximale kansen aan transformerend ondernemerschap
 • Ontwikkel een clusterbeleid voor regionale speerpuntsectoren
 • Dit moet resulteren in een versterkt regionaal economisch weefsel met ruimte voor:
 • slimme economie: innoverende en creatieve bedrijven, klaar voor de uitdagingen van morgen
 • groene economie: duurzame economie met aandacht voor leefomgeving
 • witte economie: omwille van de knowhow in de regio zijn er vele kansen voor een uitgebouwde zorgeconomie waarin de profit en social profitsector elkaar vinden
 • inclusieve economie: de regio zet in op sociale cohesie en meer mogelijkheden voor kansengroepen
 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge