Leerrijke regio

RESOC Brugge volgt de Europese beleidsintenties en gaat de uitdaging aan om te blijven groeien als leerrijke regio, levenslang en levensbreed. In dit Streekpact 2013-2018 stellen we regiospecifieke doelstellingen voorop, gedetecteerd vanuit het unieke karakter van onderwijs en opleiding in deze streek.

Troeven & opportuniteiten

Een aantal regionale troeven moeten we maximaal in de kijker zetten en blijven versterken:

 • Een ruim en kwalitatief secundair en hoger onderwijsaanbod (Howest, Katholieke Hogeschool Vives) en een groot gecentraliseerd aanbod aan opleidingen voor volwassenen (CVO’s, CBE, VDAB, Syntra West…).
 • Een hogere deelname aan universitaire studies en levenslang leren in vergelijking met de rest van West-Vlaanderen.
 • De aanwezigheid van unieke opleidings- en kennisinstellingen met internationale scope zoals Europacollege, Unu-cris, Ryckevelde; unieke publieke en private kennisinstellingen zoals WES, VDAB Maritiem opleidingscentrum, Flanders Taste, landelijk expertisecentrum voor cultureel-erfgoedparticipatie Tapis Plein...; unieke vermaarde gastronomie- en hotelopleidingen.

Daarnaast wil de regio de opportuniteiten die in de nabije toekomst voor de deur staan maximaal benutten. We moeten zoeken naar creatieve oplossingen voor die opleidings- en vormingsaspecten waar de regio nog ruimte voor groei heeft:

 • De groei naar universitaire masteropleidingen via samenwerking tussen hogescholen en universiteiten.
 • Het exploreren van de weg naar open kenniscentra, in functie van interactie onderwijs-bedrijfsleven en retentie/aantrekking van hoogopgeleide profielen.
 • Het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom, onder andere via valorisatie en uitbouw van werkplekleren.
 • Het werken aan een studentvriendelijke regio, waar regionaal talent zijn weg vindt.
 • Meer samenwerking tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen onderling en met het bedrijfsleven.

Achtergrond

In de strategische beleidsintenties voor Vlaanderen (Pact 2020) en Europa (EU 2020 strategie) is een lerende samenleving een belangrijke factor in de structurele verandering naar een performante duurzame samenleving met kansen voor de toekomst. De volgende Vlaams-Europese doelstellingen worden vooropgesteld voor 2020:

 • Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen moeten het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten.
 • Het aantal kortgeschoolden op de arbeidsmarkt vermindert met de helft:
  • minder jongeren verlaten het secundair onderwijs zonder de nodige kwalificaties (Europa mikt op minder dan 10% - Vlaanderen op 4.25% )
  • meer jongeren studeren verder na het secundair onderwijs, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het hoger onderwijs, ongeacht herkomst, werksituatie of opleidingsniveau van hun ouders (Europa mikt op 40 % van de jongeren met een diploma hoger onderwijs - Vlaanderen legt de lat op 47,8%)
  • meer mensen nemen deel aan levenslang en levensbreed leren (Vlaamse deelname aan permanente vorming is ongeveer 7,5 % - streefdoel Pact 2020 is 15%)
 • Meer bedrijven en sectoren voeren een strategisch competentiebeleid.
 • Competenties nemen een centrale rol in en worden erkend, waar en hoe ze ook verworven zijn.
 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge