RESOC-SERR Brugge en de 10 lokale besturen van de regio Brugge in het kader van de regierol sociale economie maakten vier inspirerende films over de tewerkstelling van kansengroepen in reguliere bedrijven. Kansengroepen zijn personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

Vier werkgevers uit regio Brugge getuigen over deze tewerkstelling als antwoord op een bepaalde personeelsproblematiek. De pro's, de ondersteuning op de werkvloer, de win-win van diversiteit... Zij stellen het graag aan u voor:

Lijkt dit ook iets voor uw organisatie of wenst u graag meer informatie?

Contacteer:

Tina Segers - regisseur regierol sociale economie regio Brugge / trefpunt tewerkstelling kansengroepen - tina.segers@brugge.be - 050 44 46 78

 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge