U bevindt zich op de webstek van RESOC Noord-West-Vlaanderen. Sinds 1 januari 2016 verenigt RESOC Noord-West-Vlaanderen het vroegere RESOC Brugge en RESOC Oostende in 1 overlegplatform. We werken aan een nieuwe webstek, ondertussen kunt u basisinformatie over RESOC Noord-West-Vlaanderen hier al terugvinden.

RESOC Noord-West-Vlaanderen bouwt het regionaal quadripartite overleg uit tussen de 17 lokale besturen in No

ord-West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisatie en regionale derdenorganisaties. 

RESOC Noord-West-Vlaanderen kreeg de goedkeuring van het ESF wat betreft het 'Versterkt streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen' project. Dit dossier werd ingediend in navolging van de ESF-oproep 'Versterkt streekbeleid'. Dankzij deze goedkeuring kan RESOC Noord-West-Vlaanderen in de toekomst extra inzetten op volgende actielijnen:

  • (Boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid invullen
  • Zorgsamenwerking 2.0 opzetten
  • Streekwerking Kust uitbouwen
  • Streekbeleid Noord-West-Vlaanderen versterken 

Ontmoetings- en informatieplatform

RESOC Noord-West-Vlaanderen biedt haar partners een dynamisch netwerk met een groot draagvlak. Zo kunnen haar partners meer gewicht in de schaal leggen in beleidsvorming, visievorming en concrete projecten en acties voor de regio.

RESOC Noord-West-Vlaanderen draagt ook bij aan de netwerking tussen haar partners onderling. We bieden hen een ontmoetingsplatform om te netwerken en overleggen over regionale t

hema's. De inhoudelijke ontmoetingsmomenten worden steeds ingevuld met regionale actuele thema's. Daarnaast word ook sterk ingezet op informatie-uitwisseling binnen dit netwerk. Wanneer nodig worden experten met specifieke expertise uitgenodigd om extra informatie in te winnen.

RESOC Noord-West-Vlaanderen wil ook haar steentje bijdragen aan een brede regionale dynamiek tussen lokale besturen, middenveld, Provincie, en de geïnteresseerde burger. Wie zich inschrijft voor onze nieuwsbrief krijgt alle interessante nieuws uit regio Noord-West-Vlaanderen direct in de inbox.

Duurzame streekontwikkeling door advies, overleg & samenwerking

Stad, gemeente, sociale partner, regionale of lokale organisatie of bedrijf in regio Brugge… u vindt in ons een constructieve partner om:

  • overleg te organiseren tussen regionale spelers over streekdossiers en actuele sociaaleconomische thema’s
  • sociaaleconomische trends te vertalen naar regionale acties
  • regionale streekdossiers en -projecten onder de aandacht te brengen bij Provincie en Vlaanderen
  • partners te zoeken, te inspireren en motiveren tot regionale samenwerking
  • vernieuwende projecten te initiëren en ondersteunen

Samen met u maken we van deze regio een betere plek om te werken, te ondernemen, te wonen en te leven! Hoe? Het Streekpact Brugge 2013-2018 en het Streekpact Oostende 2013-2018 zijn twee ambitieuze sociaaleconomische toekomstplannen vóór en dóór de regio, een bron van inspiratie voor iedereen die samen met ons wil werken aan een dynamische en duurzame regio met kansen voor iedereen.

De RESOC's zijn in 2005 opgericht door de Vlaamse overheid met de opdracht om regionaal draagvlak voor sociaaleconomische dossiers en toekomstplannen te vertalen naar Vlaanderen. De lokale besturen, Provincie West-Vlaanderen, wvi, VDAB en nog vele anderen zijn belangrijke ondersteunende partners in onze werking.

Zo werken we aan b(l)oeiende samenwerkingen voor streekontwikkeling tussen diverse partners. Samen kunnen we zoveel meer betekenen voor onze regio!

Ons project Versterkt Streekbeleid wordt mee mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van ESF (Europees Sociaal Fonds). 

Bedrag vanuit VCF (Vlaamse cofinanciering): 420.737,93 euro

>> Raadpleeg hier ons jaarrapport van 2017.

 

Foto's met dank aan: TE Connectivity, Port of Zeebrugge, Ondernemende Regio Brugge, Westtoer, Stad Brugge, Immaculata Instituut, Lieven Neyrinck
© 2016 RESOC-SERR Brugge